GFT-containers kunnen nog steeds aan huis gechipt worden

In de loop van 2019 stapt Ibogem over op het DIFTAR-systeem voor GFT-afval. Dat betekent dat je vanaf dat moment betaalt voor het afval dat je produceert. Om dat mogelijk te maken, moeten alle GFT-containers in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht gechipt worden. Voor iedere straat waren er zo twee chiprondes voorzien. De inwoners wiens GFT-container… Lees Meer

Alternatief zoeken voor affakkelen in de haven

Heel wat Beverenaars waren de voorbije weken zeer bezorgd over het affakkelen in de haven. Een technisch defect zou aan de oorsprong hiervan liggen. Maar de bezorgdheid over het affakkelen bestaat al veel langer. In het Gemeentelijk Klimaatactieplan Beveren van 2016 dat onderschreven werd door het gemeentebestuur staat als één van de ideeën: “De vlam… Lees Meer

GFT-regels veranderen!

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels om GFT-afval te sorteren. De inzameling wordt uitgebreid tot quasi alle keukenafval. In het verleden werd dierlijk materiaal geweerd uit de groene bak. Maar omdat onderzoek uitwijst dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijk materiaal, mag dit nu ook in de GFT-bak. Zo belandt… Lees Meer

Beter beveiligen, betere buurt

Na lang aandringen is het gemeentebestuur vorig jaar gestart met de ondersteuning van buurtinformatienetwerken. Maar we zijn er nog lang niet. Als we Beveren veiliger willen maken, dan zal het volgende gemeentebestuur zeker volgende maatregelen moeten nemen. Een buurtinformatienetwerk in iedere wijk van Beveren. Cameratoezicht op parkings en fietsenstallingen. De invoering van een inbraakpreventiepremie om… Lees Meer

Minder verspillen. Beter besturen.

De gemeente Beveren heeft heel wat schulden. Per inwoner zelfs de hoogste schuld van de provincie. In 2014 verhoogde het bestuur de belastingen. De komende 6 jaar moeten de financiën op orde gesteld worden. Daarom stellen wij drie concrete maatregelen voor: Geen verhoging van de personenbelasting. Ieder jaar overschotten boeken. Geen megalomane en geldverslindende projecten… Lees Meer

Meer Veiligheid. Meer fietsen.

Zwakke weggebruikers moeten op de eerste plaats komen in Beveren. Stappen en fietsen moet veiliger worden. Het openbaar vervoer moet versterkt worden. Doorgaand vrachtverkeer moet geweerd worden. Dit zijn onze concrete voorstellen: Beveiligde fietsenstallingen en veilige fietspaden. Betere voetpaden, beter onderhoud én ieder voetpad toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en al wie slecht te been is.… Lees Meer