Eerste politieraad 2015: zone Waasland-Noord (WaNo) functioneert naar behoren na fusie en ondanks verhoogde waakzaamheid

politiezone

Op de agenda

Twee belangrijke punten stonden op de agenda van de politieraad op 29 januari: Afspraken over de functievoertuigen van de korpschef en de adjunct-korpschef. En het vaststellen van de lastvoorwaarden voor de gunning van de aankoop van basisuitrusting van de politieagenten. Beide punten werden goedgekeurd door de voltallige raad.

Vragenkwartier:

In het vragenkwartier deed ik de volgende tussenkomst over de inzetbaarheid van de politie in de zone WaNo als gevolg van de inzet tegen de terroristische dreiging:

“Een aantal burgemeesters uit andere politiezones hebben in de pers aangegeven dat het door de verhoogde terreurdreiging moeilijk wordt om de normale politietaken zoals controleacties tegen dievenbendes uit te voeren. Hoe zit het in de zone Waasland-Noord? Met de kerncentrale van Doel bevindt er zich op ons grondgebied een mogelijk doelwit. Er werd eerder deze week besloten om geen hulp van het leger in te roepen. Betekent dit dat het korps van de zone Waasland-Noord het verhoogde toezicht in de omgeving van de kerncentrale kan combineren met zijn normale opdrachten?”

Reactie korpschef: De verhoogde waakzaamheid heeft geen grote gevolgen voor het korps. Voor de kerncentrale geldt op dit moment nog altijd maar dreigingsniveau 2 en niet niveau 3 .maar als er een verhoogd risico zou zijn aan de kerncentrale, dan gaat er wel een brief naar de minister van binnenlandse zaken met de vraag om extra manschappen. Intern bij de politie zijn wel veiligheidsmaatregelen genomen die gevolgen kunnen hebben voor de burgers. Zo wordt de toegangsdeur van het commissariaat gesloten om 17u ipv 19u en gaat ze pas open om 8u ipv 7u. Maar voor de rest is er in de externe dienstverlening niks veranderd. De vakbonden zijn het bovendien eens met de huidige beveiliging van het politiepersoneel die op zo’n manier georganiseerd is dat er geen hinder is voor dienstverlening naar de burger.

Belangrijk was ook dat de korpschef aangaf niet te willen meedoen aan het opbod dat in de media gedaan wordt over de terroristische dreiging. Uiteraard ging ik daarmee volmondig akkoord.

Toelichting functioneren zone na fusie

Na de politieraad volgde een uiteenzetting van de korpschef over de stand van zaken van de fusie. Daaruit bleek dat de zone op weg is om de drie vooropgestelde doelstellingen te halen:

– meer blauw op straat: er zijn steeds 6 interventieploegen op de been, ’s nachts zijn er 4 ploegen
– beter blauw: er wordt sterk ingezet op gespecialiseerde ondersteuning. Het aantal agenten dat men gespecialiseerd kan inzetten (wijkpolitie, verkeerspolitie, recherche en sociale politie) is gevoelig toegenomen. Dat moet tot een betere vervulling van de opdrachten leiden.
– tegen dezelfde kost: er is wel een éénmalige extra kost door de opstart van de zone, maar de korpschef gaf aan dat er alles aan gedaan wordt om de belofte waar te maken

Meer info over de politiezone Waasland-Noord? Contacteer mij voor wat meer toelichting. Of surf naar http://www.politiewano.be. Daar vind je ook steeds de agenda van de politieraad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s