Bevers Huis van het Kind: Groen-sp.a vraag echt ondersteunend beleid voor gezinnen en kinderen

Het gemeentebestuur van Beveren kondigde deze week aan dat het een Huis van het Kind wil oprichten. Daarin worden alle organisaties ondergebracht die kinderen en gezinnen ondersteunen.

Uiteraard kan de Groen-sp.a-fractie zich vinden in een bundeling van krachten in een lokaal netwerk. Door het aanbod van al deze verenigingen en dat van de gemeente en het OCMW samen te brengen, krijgen gezinnen een beter overzicht van de ondersteuning die in onze gemeente voor handen is.

Het getuigt echter van ironie vanwege het gemeentebestuur om dit project te lanceren in hetzelfde jaar waarin zij net grote besparingen heeft doorgevoerd ten nadele van gezinnen en kinderen. De geboortepremie (75 euro per kind) werd afgeschaft. De gezinstoelage voor grote gezinnen of gezinnen met kinderen met een handicap (tussenkomst van 200 tot 347 euro) werd geschrapt en wordt in de toekomst vervangen door een‘kindcheque’ waarvoor maximaal de helft van het budget van de gezinstoelage wordt uitgetrokken. Ook de premie voor wie een gehandicapt kind ten laste heeft (372 euro per jaar) is vervangen door een lagere ‘zorgpremie kinderen’ (316 euro per jaar). Ten slotte krijgen de Beverse scholen 15% minder werkingsmiddelen als gevolg van de lineaire besparing die het gemeentebestuur invoerde.

Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA heeft met andere woorden haar aanbod naar gezinnen en kinderen sterk afgebouwd en probeert nu op ironische wijze haar verminderde aanbod met dat van andere organisaties te groeperen. Wij vragen aan het gemeentebestuur om eerlijk en consequent te zijn. Indien zij de dienstverlening voor gezinnen en kinderen ter harte wil nemen en een echt ondersteunend beleid wil voeren voor deze groepen, moet ze beginnen met haar eigen aanbod in ere te herstellen.

Issam Benali
Gemeenteraadslid Groen-sp.a